Prosjeklederskolen- en innertier!

Utdanningsdirektoratet ville ha et skreddersydd opplegg og en felles plattform for medarbeiderne sine. Bedriftsinternt kurs leverte på begge punkter.

Er du ansvarlig for opplæringen av en hel organisasjon eller avdeling, er det smart å vurdere et bedriftsinternt kurs. På den måten kan du få skreddersydd en kursplan som tar utgangspunkt i problemstillinger og behov i virksomheten din.

– For oss var det viktig å ta utgangspunkt i hverdagen vår. I tillegg la vi stor vekt på at deltakerne skulle sitte igjen med en felles forståelse av modeller, språk og begrepsbruk, sier seniorrådgiver Rune Berge i Utdanningsdirektoratet (Udir).

UDIR

Foto: Ovidia Eriksen

Direktoratet valgte å samarbeide tett med Bouvet i forbindelse med intern opplæring i Prosjektveiviseren 

– Vi var tydelige på hva vi ønsket oss med tanke på kursinnhold og resultater. Dette ble fulgt opp på en svært god måte av Bouvet, og sammen laget vi en god ramme for kurset, forteller Berge.

Samtidig ble kursleder Elin Maageng Jakobsen involvert tidlig i prosessen. Slik kunne hun gjøre seg kjent med organisasjonen og konteksten for kurset.

– Dialogen mellom Udir og Jakobsen var åpen og ærlig, både om det vi allerede er gode på og de områdene hvor vi trengte mer kunnskap, sier Berge.

Han legger ikke skjul på at direktoratet har blandet erfaring med å hente inn eksterne kursledere. Det er ikke alle som evner å sette seg inn i direktoratets organisasjon og kultur. Men Jakobsen var en innertier.

– Hun stilte gode, åpne spørsmål og forsto raskt hvordan direktoratet jobber med de oppgavene vi er satt til å løse. Det la grunnlaget for et svært matnyttig kurs som ga deltakerne muligheten til relatere metodikk og verktøy til kjente problemstillinger, sier Berge og legger til:

– Vi må konstatere at vi har gjort oss «avhengig» av denne kursholderen.

Stor entusiasme

Så langt har Udir gjennomført to kursrunder à fem dager i sine egne lokaler. Flere er under planlegging. 

– Denne kursformen gir stor gevinst ved at deltakerne er sikret samme innhold. I og med at vi kan tilby det samme kurset til flere medarbeidere samtidig, får de mange å spille på og diskutere med. På den måten oppnås en felles forståelse av metodikken og hvordan den kan anvendes i organisasjonen, sier Berge.

– I tillegg er det artig å registrere at det er stor entusiasme for kurset i Prosjektveiviseren, som nå er det mest det mest etterspurte tiltaket blant medarbeiderne våre.

Fordeler med bedriftsinternt kurs:

* Gir medarbeiderne en felles plattform og utgangspunkt for diskusjon og samarbeid
* Kan tilpasses eller skreddersys slik at det blir mest mulig målrettet og relevant med tanke på daglige problemstillinger i bedriften
* Holdes i bedriftens lokaler, hos Bouvet eller et annet egnet sted