Salgskurs

Er du på jakt etter å heve din kompetanse innenfor salg?


12.02.2015


 Instruktørene Vibeke Holtskog og Petter Bakken

Ny i salg

Via aktiv deltakelse og egne erfaringer vil du være med på en todagers reise i et av verdens eldste yrker. Salg består av en rekke grunnleggende prinsipper som alle kan lære. Kurset tar for seg hva som skal til for å få til det gode salg. Les mer om kurset

Verdibasert salg

Verdibasert salg engasjerer kunden og utvikler en salgssituasjon hvor kunden er mindre interessert i pris og mer interessert i verdien produktet gir. Verdibasert salg fører til hurtigere salg og stor kundetilfredshet. Gjennom aktiv deltagelse og egne erfaringer vil du få en ny forståelse for salg. Les mer om kurset

Hvordan vinne kampen om oppdragene?

Dette er et kompetansegivende kurs om rådgivende salg, salg av løsninger og konkurransetenking. Kurset vil øke din evne til god kommunikasjon, både internt og eksternt, og hjelpe deg til å se hva som skal til for å vinne kundene og få oppdragene. Les mer om kurset

Salgspresentasjon - Et annerledes presentasjonskurs

Kurset gir deg en metode for å selge til ledere og leders leder. Målet for kurset er å gi deg en annerledes presentasjonsform for selgere. Du lærer en metode som er meget godt egnet i forberedelse til en presentasjon og senere som presentasjonsverktøy. En enkel metode som er fleksibel og gir en god dialog, samt gir kunden stor verdi. Les mer om kurset

ABC i forhandlinger

Målet for kurset er å gi deg grunnleggende forståelse for at forhandlinger er noe vi gjør hele tiden. Kurset gir bevissthet på roller og spill i forhandlinger. Du får enkle verktøy for å oppnå en vinn-vinn-situasjon i forhandlinger. Les mer om kurset

Retorikk - kunsten å overbevise

Å få gjennomslag for egne ideer, meninger og forslag er viktig i de fleste yrker, og for mange også på hjemmefronten. I dette kurset vil du få vite hva som er viktig å tenke gjennom og forberede for å bli hørt, forstått og trodd. Du vil få veiledning, nyttige ideer og tips for å kunne nå frem med ditt budskap på en overbevisende og troverdig måte. Les mer om kurset

Presentasjonsteknikk - kunsten å formidle

Hva er oppskriften på en god og engasjerende presentasjon? Hvordan får du mottakerne til å huske og lære? Og hvordan takler du nervøsiteten? Å kommunisere tydelig og godt er både viktig og nyttig kompetanse - og det kan læres! Les mer om kurset

Presentasjonsteknikk - fordypning

Har du deltatt på kurs i presentasjonsteknikk, men har lyst til å lære mer? I dette kurset går vi dypere inn i retorikken, både når det kommer til oppbygging av presentasjoner/kurs og hvordan du best formidler for å treffe et bredt publikum. Vi ser også på motivasjon som en viktig faktor for hvordan folk lærer og husker. Her vil du få mange triks for å få en forsamling med deg - og for å skape mer engasjement og læreglede. I dette kurset får du også personlige tilbakemeldinger og veiledning for å bli enda tryggere, tydeligere og mer troverdig. Les mer om kurset 

Vil du høre hvordan vi kan hjelpe deg å bygge din kompetanse?
Ta kontakt for mer informasjon:

Heidi Jakobsen Strømme, hjs@bouvet.no eller telefon 415 09 924

 

 

 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!