Scrum-ekspert og høyttalersnekker

Når Kurt Nielsen svinger inn foran Bouvets kurslokaler, er bilen full av bøker og diverse rekvisitter. Scrum-eksperten benytter sjakkbrikker, baller og mengder av post it-lapper for å visualisere sentrale poenger, og dette er en av grunnene til at han alltid får knakende gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Vi tok en prat med Kurt, som til og med driver sin egen høyttalerfabrikk.

Illustrasjonsbilde

Hva underviser du i hos Bouvet i dag?

– Jeg besøker Bouvet omtrent en gang i måneden i forbindelse med Scrum-kurs på ulike nivåer. Akkurat i dag dreier det seg om sertifisering av nye Scrum-mastere.

Hva er det viktigste du vil formidle gjennom kursene dine?

– Rent konkret er oppgaven å formidle de aktuelle læringsmålene innenfor det aktuelle kurset. Det overordnede målet er å bidra til at deltakerne får redskaper som øker forståelsen av prosesser de deltar i. På den måten kan de øke verdien av sin egen innsats i virksomheten de tilhører.

Hvor går utviklingen innenfor fagfeltet ditt?

–  Stadig flere bedrifter ser verdien av å etablere Scrum som metode også på et  ledelsesnivå. Det er spennende å se hvordan en opprinnelig teknisk orientert metode også er relevant innenfor økonomi og ledelse. For mange ledere innebærer dette nye måter å kommunisere på, og drar mange bedrifter i Skandinavia nytte av at de gjennomgående har små hierarkier og relativt flat struktur.

Hvordan trives du med å undervise hos Bouvet?

–  Her er det fint å være, særlig når deltakergruppen er interessert og aktiv. Det gir god dialog og læring. For øvrig er en stor fordel at folk kan bruke morsmålet sitt når vi behandler spørsmål om relasjoner og følelser. Det er lettere enn å snakke engelsk, som riktig nok fungerer fint i mer teknisk rettede sammenhenger.


Hva gjør du når du ikke jobber?

– Jeg er opprinnelig utdannet innen akustikk og elektronikk. I tillegg har jeg en lidenskap for musikk, og dette har ført meg inn i høyttalerfaget som deleier i selskapet Quali-Fi. Er det lov å reklamere litt? Vel, våre høyttalere er spesielle fordi de bare har ett element, som dekker hele frekvensområdet. Det gir et tredimensjonalt lydbilde med en enorm detaljrikdom. I tillegg bygger vi kabinettene av bambus, som egner seg spesielt godt til formålet fordi det gir  svært lav resonans. Nå selger vi faktisk flere høyttalere i Norge og Sverige enn i Danmark. Vi tror det skyldes at dere i stor grad åpner hjemmet for naturlige materialer, mens danskene lenge har foretrukket stål, glass og «rene» flater.

Certified Scrum Master kurs
Ceritfied Scrum Product Owner kurs