Få kontroll på kritisk dokumentasjon: Verktøy – metoder - ISO 30300-serien (ISO 15489)

Hvordan får man kontroll på kritisk dokumentasjon - records, informasjon, data og kunnskap – vil det lønne seg? På dette kurset tar vi utgangspunkt i de internasjonale standarder i ISO 30300-serien (ISO 15489). Vi arbeider med konkrete problemstillinger, modenhetsmodeller, metoder og verktøy relatert til records management med utgangspunkt i eksempler fra selskaper i Norge og Danmark.

Duration
1 day(s)
Price
5 000
Instructor
Tine Weirsøe

Tine Weirsøe er direktør i Scandinavian Information Audit og arbeider som senior konsulent, auditor, innstruktør og foredragsholder. Hun har mere enn 30 års erfaring innen records og information management fra mange selskaper i Norden, USA, Sveits, Nederland og Italia og fra ansettelser i Novo Nordisk, Børsen og i Industrifagene (DI). Hun var formann for det danske nasjonale utvalg for ISO 15489-familien i periode 2000 – 2008. Hun er dessuten ekstern lektor og fagansvarlig ved MIR, Master i Informationsforvalting og records Management, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA). 

Instructor
Reid Almås

Reid Almås er Master i Information and Records Managment og arbeider for tiden som enhetsleder i Bouvet Rogaland med ansvar for selskapets satsning på Information Management. Han har mer enn 20 års erfaring fra olje og gass relatert virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har han arbeidet som konsulent og rådgiver for flere store selskaper som Statoil, Aker BP, ENI Norge og Wintershall. Han har hatt styreverv i Den norske dataforening avd. Rogaland. 

Prerequsites

Kurset passer for alle som arbeider med records management, information management, dokumentkontroll, dokumenthåndtering, kunnskapsformidling, journalføring, arkivering og kvalitetssikring.

Content

PROGRAM

09.00-09.20
Velkommen, presentasjon av programmet, deltakerne og instruktørene. (Reid Almås)

09.20-10.30 
Hva er records management og hvordan kommer man i gang? Det er mange grunner til å få kontroll på dokumentasjon som er kritisk for forretningen. De fleste virksomhter går først i gang med records management, når de har fått problemer  med å dokumentere deres aktiviteter og beslutninger overfor myndigheter, medier eller ved rettsaker – som en reaksjon på en alvorlig hendelse. I Del 1 gjennomgår vi pådrivere og modenhetsmodeller for records management og vi gir et overblikk over værktøy og metoder. (Tine Weirsøe)

10.30-10.45 Pause

10.45-12.15 
Standarder for information governance, records management, dokumenthåndtering og dokumentkontroll beskriver velprøvde metoder og verktøy. I Del 2 får deltakerne et overblikk over de internasjonale standarder om records management og fordeler og ulemper ved å bruke dem. De viktigste standarder i ISO 30300-serien som gjennomgås er:
• ISO 30300 Information and documentation - Management system for records - Fundamentals and vocabulary
• ISO 30301Information and documentation - Management system for records - Requirements
• ISO 15489 Information and documentation – records management
• ISO/TR 18128 Information and documentation – Risk assessment for records processes and systems

Vi gjennomgår implementering og bruk av standarderne med eksempler fra forskjellige offentlige og private nordiske virksomheter. (Tine Weirsøe)

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.45 En praktisk tilnærming til identifikasjon og kartlegging av forretningskritisk informasjon
• Hvilken informasjon er kritisk og hvorfor?
• Roller og ansvar – hvem gjør hva?
• Metodikk for identifisering av forretningskritisk informasjon
• Hvordan dokumentere kritisk informasjon – hvilke metadata er nødvendige - forskjell på Content og Context
• Nytteverdi av en slik oversikt
• Hvordan vedlikeholde oversikt over kritisk informasjon
 (Reid Almås)

14.45-15.00 Pause

15.00-16.00 Workshop
Med utgangspunkt i et eksempel lager vi en plan for å optimalisere records management prosessene i et selskap. (Tine Weirsøe/ Reid Almås)

16.00-16.15 Avslutning og oppsummering

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres i Bouvet sine lokaler, Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo

• Kurset gjennomføres fra kl 9:00 – 16:15

• Pris for deltagelse: NOK 5.000,00 (ekskl. moms). Prisen dekker deltagelse, kursmateriale, lunsj og forfriskninger.

Betingelser
 Påmelding er bindende, men er du forhindret fra å delta kan din plass fritt overdras til en kollega.Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette kurs og seminarer ved sykdom, mangledende deltagelse eller andre uforutsette hendelser. Ved en eventuell avlysning vil vi refundere deltakeravgift

Kontakt Spørsmål kan rettes til
• Tine Weirsøe – tine@weirsoe.com
• Reid Almås – reid.almaas@bouvet.no
 
 
 

 

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no