Node.JS

Duration
3 day(s)
Price
16 500

Content

Dag 1

 • Introduksjon til Javascript med node
 • Npm
 • REPL
 • Callbacks i node.js
 • CommonJS module pattern.
 • Oppgave: Installer node og sett opp en Node server.
 • Intoduksjon til Express.
 • API modelering.
 • Oppgave: sett opp en router med express.

Dag 2

 • Render views, enten med tempting engine som Handlebars eller Jade, eller med frontend rammeverk som Angular eller React, kommer ann på hva kunden vil.
 • Persistering med Mongo og Mongoose
 • Intro til Mongo
 • Intro til Mongoose
 • Oppgave: sett opp persistering med Mongo og Mongoose TDD/BDD i node

Dag 3

Deltagerne får en liten applikasjon som de skal lage – og får støtte av instruktør underveis.