Webutvikling med PHP og MySQL

PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og Wordpress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE. MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger.

Duration
4 day(s)
Price
18 500
Goals

Deltakerne skal etter endt kurs kunne lage enkle Web-applikasjoner basert på programmeringsspråket PHP og databasesystemet MySQL.

Instructor
Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.  

Prerequsites

Grunnleggende kjennskap til HTML og CSS. Noe kunnskap i programmering, f.eks JavaScript vil være en fordel, men er ikke en nødvendig forutsetning for å ta kurset.

Content

PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og Wordpress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE.

MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger.

Agenda

 • Installasjon av PHP og MySQL.
 • MySQL/relasjonsdatabaser
  • Datatyper
  • Oppbygging av en database
  • Relasjoner
  • SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER TABLE
  • Administrasjon av databaser med PhpMyAdmin, MySQL Workbench og via kommandolinjen
 • PHP-programmering
  • Variabler og datatyper
  • Kontrollstrukturer og løkker
  • Funksjoner
  • Sende/motta verdier mellom sider med POST og GET
  • Cookies og sessions
  • Bruk av include og require
  • Sette inn, oppdatere, slette og søke etter data i MySQL-databaser med PHP Dataobjects (PDO)
  • Utvikling etter MVC-oppsettet (Model, View, Controller).
 • Kursoppgave: Lage et enkelt CMS-system for publisering av data på web

Læremateriell

PHP & MYSQL : From novice to ninja fra Sitepoint, samt online kursmateriell på norsk.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no