XSLT Grunnkurs

XML er en etablert standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innenfor XSL er XSLT, XSL-FO og XPath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL . Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon.

Duration
3 day(s)
Price
15 500
Instructor
Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.  

Content

XML er en etablert standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innenfor XSL er XSLT, XSL-FO og XPath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL . Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon.

Målsetting

Etter endt kurs skal kursdeltakerne blant annet vite hvordan man filtrerer, sorterer og transformerer XML-data, samt hvilke muligheter man har for å trekke inn annet innhold/data for presentasjon.

Forkunnskaper

Kurset krever at deltakerne har grunnleggende datakunnskaper og helst noe erfaring med XML.

Kursinnhold

  • Introduksjon til XML, XSL og XSLT.
  • Introduksjon til XPath og XQuery.
  • Bruk av XSLT-maler og Xpath-uttrykk for å søke etter data i XML-dokumenter.
  • Transformering av XML-dokumenter til xml, html og tekstdokumenter.
  • Introduksjon til XSL-FO og produksjon av svg- og pdf-dokumenter
  • Design og formatering av ouput fra XSLT-transformasjoner
  • Sortering, gruppering og kombinering av XML-dokumenter
  • Bruk av XSLT-verktøy til transformering og søk.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no