jQuery Grunnkurs

Dette er et grunnleggende kurs i JavaScript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert brukergrensesnitt eller vil gjøre JacaScriptene dine mer effektive og Ajax-baserte.

Duration
3 day(s)
Price
16 500
Instructor
Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.  

Content

Dette er et grunnleggende kurs i JavaScript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert brukergrensesnitt eller vil gjøre JacaScriptene dine mer effektive og Ajax-baserte.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med å bruke jQuery og jQuery UI til å utvikle eller forbedre funksjonalitet og interaktivitet på webbaserte grensesnitt.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet en generell datakunnskap. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Kort introduksjon til HTML og CSS
 • Introduksjon til JavaScript
 • Hvorfor bruke jQuery - styrker og svakheter
 • jQuery og Dokumentobjektmodellen (DOM), valg av objekter
 • Utføre handlinger med valgte DOM-objekter
 • Bruk av jQuery filtere
 • Formatere tabeller og skjemaer med jQuery
 • Validering av skjemaer med jQuery
 • Levende sider med bruk av jQuery Events
 • Animasjoner og visuelle effekter med jQuery
 • Bildebehandling med jQuery  - bygging av interaktive gallerier
 • Brukergrensesnitt med jQuery UI

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no