Cobit Foundation

Duration
3 day(s)
Price
13 800

Content

Kursbeskrivelse

3-dagers, instruktør-ledet grunnkurs som gir en oversikt de viktigste begrepene innenfor  IT styring og kontroll som beskrevet i COBIT 5 rammeverket.

COBIT  er et omfattende rammeverk som bistår organisasjoner med å skape optimal verdived å sikre en balanse mellom gevinstrealisering,  optimalisere risikoer og ressursbruk.

 COBIT 5 bistår virksomheten å styre og forvalte på en helhetlig måte:

·         ende-til-ende forretnings-og IT funksjonelle ansvarsområder

·         vurderer IT-relaterte områder,  inkludert interne og eksterne interessenter.

COBIT 5 Foundation sertifikat er obligatorisk for ytterligere COBIT  opplæring , inkludert COBIT 5 Implementation og Assessor kurs.


Kursinnhold

 Modul 1 - De viktigste funksjonene i COBIT 5

·         Hvorfor  COBIT 5 er utviklet

·         Historien om COBIT

·         Bakgrunn for utvikling av rammeverket

·         Fordelene med å bruke COBIT 5

·         COBIT 5 format, produkter og arkitektur

·         COBIT 5 og andre rammeverk

 Modul 2 -  COBIT 5 prinsippene

·         Emne 1: Enabler fokus

·         Emne 2: Fra Governance Practices til Management Practices

·         Emne 3: Fra COBIT ® 4.1 til COBIT ® 5

 Modul 3 - COBIT 5 hjelpemidlene

·         Enabler 1 - Prinsipper, normer og rammeverk

·         Enabler 2 - Prosesser

·         Enabler 3 - Organisatoriske strukturer

·         Enabler 4 - Kultur, etikk og adferd

·         Enabler 5 - Informasjon

·         Enabler 6 - Tjenester, infrastruktur og applikasjoner

·         Enabler 7 - Mennesker, ferdigheter og kompetanse

·         Gjennomgang av kaskademodellen

 Modul 4 - Introduksjon til COBIT 5 implementering

·         Livssyklustilnærming

·         Inter relaterte komponenter i livsløpet

·         Forstå virksomhetens interne og eksterne faktorer

·         Viktige suksessfaktorer for implementering

 

Sertifiseringstest

COBIT® 5 Foundation