ITIL® Service Strategy

Duration
3 day(s)
Price
17 950
Goals

Formålet med Service Strategy kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Management innenfor en organisasjon og gjør det mulig for kandidatene å forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset tar også sikte på å se på strategisk planlegging, gjennomføring og kontroll i service-baserte forretningsmodeller, og forståelse for begreper, prosesser, funksjoner samt aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Strategyeksamen.

Content

Oversikt
Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker strategiske livstidsperspektivet for tjenesteleveranser samt styring og kontroll av virksomheten. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor de strategiske prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). I tillegg dekker kurset grenseflaten mellom Service Strategy og de andre fasene innenfor ITIL’s definerte livssyklus.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Mål

Formålet med Service Strategy kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Management innenfor en organisasjon og gjør det mulig for kandidatene å forstå begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset tar også sikte på å se på strategisk planlegging, gjennomføring og kontroll i service-baserte forretningsmodeller, og forståelse for begreper, prosesser, funksjoner samt aktiviteter som er involvert i Service Strategy. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Strategyeksamen.

Hvem bør delta?

Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Strategy livssyklus:
• IT leder
• Teknologi leder
• Service designere
• IT Arkitekter
• IT planleggere
• IT rådgivere
• IT revisorer
• IT Sikkerhetsledere
• ITIL instruktører
• IT profesjonelle som arbeider med strategisk planlegging
• Individer som ønsker å oppnå ITIL EXpert eller ITIL Master grad.

Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.

Faglige kvalifikasjoner

Kurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram.
Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.
Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.

Kursstruktur
3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager).
Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Strategy. Bøkene kan kjøpes via itSMF Norge.
Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen.
Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.

Dokumentasjon
Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:
• Introduksjon til service strategi
• Service strategi prinsipper
• Service strategi prosesser
• Styring og kontroll prinsipper
• Organisering av service strategi
• Vurdering av teknologi
• Implementering av service strategi
• Utfordringer, suksessfaktorer og risiko