Presentasjonsteknikk - del 2

På dette kurset jobber vi med å videreutvikle ferdigheter deltakerne har, samt gi påfyll både når det gjelder presentasjonstekniske og retoriske elementer. For å få et størst mulig utbytte av kurset, anbefaler vi at deltakerne tar med seg en presentasjon som de skal holde i nær fremtid. Med bakgrunn i det faglige påfyllet, treningen og tilbakemeldingene underveis, vil deltakerne få mulighet til å jobbe med å foredle og finpusse denne presentasjonen, slik at den blir best mulig.

Duration
2 day(s)
Price
11 500
Instructor
Per Morten Hjemgård

Per Morten er en engasjerende og entusiastisk kursholder som har jobbet fulltid med dette siden 2007. Per Mortens filosofi som kursleder er å søke å etablere et trygt læringsmiljø, for deretter å utfordre deltakerne til å ta steget ut av sine komfortsoner. Han fokuserer også sterkt på å gjøre opplæringen så praktisk som mulig, slik at deltakerne utvikler sine ferdigheter og ikke bare lærer teorien. Aktiv dialog og en god sans for humor er to stikkord som beskriver opplæringen. Han har jobbet i mange forskjellige bedrifter og bransjer og har en unik evne til å bruke praktiske eksempler som alle kan forholde seg til. Per Morten har mer enn 13 års erfaring fra ulike sentrale salgsstillinger, og erfaringen herfra bruker han aktivt i opplæringen. Han har også flere vellykkete bedriftsetableringer bak seg.

Instructor
Kjell Morten Brendøy

Kjell Morten er en ambisiøs og humørfylt trener fullpakket med mot, kreativitet og kunnskap. Han er en meget erfaren kursholder som har leder-, team- og medarbeiderutvikling som sitt spesialfelt. Hans engasjement og entusiasme, kombinert med et sterkt fokus på praktisk læring, gjør at han er svært inspirerende for andre. Han er genuint opptatt av å utvikle mennesker til å kunne nå toppen av sitt potensial, og gjennom en 100 % positiv og praktisk tilnærming søker han å legge et solid grunnlag for positiv atferdsendring. Kjell Morten har nærmere 12 års erfaring fra ulike lederstillinger i flere servicerelaterte virksomheter i inn- og utland – en erfaring han bruker på en aktiv og lærerik måte i sine kurs og utviklingsprogrammer.

Content

Kurset har en klar overvekt av det praktiske, og deltakerne vil bli utfordret på forskjellig vis når det gjelder det å kommunisere et budskap på en selgende og slagkraftig måte.

I tillegg vil deltakerne bli filmet mens de presenterer – dette for å få frem en ekstra dimensjon når det gjelder egen presentasjonsstil og hvordan denne kan utvikles ytterligere.

Kursinnhold

 • Videreutvikle bruken av ulike presentasjonsteknikker:
  - Hva fungerer for deg?
  - Hva føler du deg komfortabel med?
  - Hva skal til for at du føler deg 100 % trygg?

 • Inngående gjennomgang og praktisering av sentrale hjelpemidler:
  - Hvordan bruker du PowerPoint på best mulig vis?
  - Hvordan kan lyd, film og andre digitale hjelpemidler forsterke presentasjonen?
  - Hvilke andre hjelpemidler kan du bruke for å forsterke budskapet ditt?
  - Hvordan bygger du opp en presentasjon for å lykkes med å engasjere tilhørerne?

 • Forsterke og foredle egen presentasjonsstil (blant annet ved bruk av filming):
  - Hvordan ser du deg selv i presentasjonssammenheng?
  - Hva er de viktigste positive tilbakemeldingene du har fått?
  - Hva er de viktigste tingene du skal jobbe videre med for å bli enda bedre?
  - Hvordan skal du gå frem for å utvikle deg – hvilke utviklingssteg skal du ta?

 • Det lille ekstra på scenen:
  - Hvordan skal du gløde og inspirere?
  - Hvordan skal du selge og positivt argumentere?
  - Hvordan skal du få tilhørerne til å oppleve ditt budskap som positivt?

Etter endt kurs vil deltakerne:

 • Være bevisste på sentrale presentasjonstekniske hjelpemidler og hvordan disse kan brukes for å styrke egen presentasjon.
 • Ha sett seg selv i aksjon og gjennom det fått ny innsikt i eget potensial.
 • Ha definert klare utviklingssteg for å forbedre seg selv ytterligere.

Krav til forkunnskaper

 • Dette kurset er best egnet for personer som har litt erfaring fra det å presentere, eller de som har vært gjennom kurset ”Presentasjonsteknikk del 1” tidligere.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!