Lean - Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er et sentralt område innen Lean. Men det nytter ofte lite med idepostkasser og oppfordringer om at nå skal vi bli litt bedre dag for dag. Samtidig havner alt for mange 56 slides strategiplaner i skuffen.

Duration
1 day(s)
Price
5 800

Prerequsites

Ingen

Content

Dette kurset handler om hvordan du installerer ”triggere” for endring og forbedring i bedriften din og synliggjør hvordan dere gjør kontinuerlig forbedring til en del av hverdagen. Ved hjelp av en metode, som kalles Hoshin, knytter vi sammen strategier fra topp til bunn i en organisasjon. Metoden har vist seg i flere selskaper å være en av de viktigste katalysatorene for endring samtidig som man øker organisasjonens evne til og lykkes med sine strategier.
 
Kurset vil også synliggjøre hvordan du knytter strategi sammen med styringsinformasjon, møtestruktur og arenaer der alle blir involvert og utfordret i forbedringsarbeidet.
 
Agenda

Hva legger vi i Lean og kontinuerlig forbedring
-              Hva ligger i begrepet Lean
-              Hvordan lykkes med Lean 
-              Kontinuerlig forbedrings rolle i Lean
-              Triggere for endring
 
Hoshin som katalysator for endring
-              Hva er Hoshin
-              Hvordan lager vi Hoshin-planer
-              Hvordan får vi planene til å leve
 
Møtestrukturer og arenaer for forbedring
-              Møter som verktøy for å oppnå strategi
-              Møter som arenaer for medarbeiderdrevet forbedring
-              Verdien av medarbeiderdrevet forbedring
 
Forbedringsmetodikk
-              Mekanismer for å initiere endring
-              Prioriteringsverktøy
-              A3 problemløsningsmetodikk
 
Målgruppe
Ledergrupper i alle nivåer i en organisasjon, organisasjons- og HR-ansvarlige

Kursstruktur 
Kursform er en kombinasjon av presentasjon av case og teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt

Bedriftsinternt kurs
Dette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. Ta kontakt for mer informasjon og et tilbud nina.sether@bouvet.no