Samarbeid og teambygging

Samarbeid og teambygging er ingen kunst men det må læres. Dette kurset gir grunnleggende forståelse og praktiske metoder i forhold til utfordringer, samarbeid og resultatoppnåelse i team.

Duration
2 day(s)
Price
11 500
Instructor
Petter Bakken

Petter har bred og solid kompetanse innen ledelse og salg. Han har ledererfaring fra Forsvaret og erfaring fra utallige service-, salgs- og lederstillinger i Hewlett-Packard. I sine mange år hos HP har Petter utviklet og holdt intern opplæring av selgere og ledere, både i Norge og internasjonalt. Petter Bakken er kjent som faglig sterk, inspirerende og energisk.

Content

Kurset fokuserer på samspillet med kolleger og ledere slik at du og dere kan prestere og trives bedre på jobben. Ved å vinne frem med egne synspunkter og samtidig forstå og bruke innspill fra andre, oppnås fellesskap, trivsel og bedre løsninger.

Kurset er praktisk orientert med stor grad av aktiv deltagelse og gruppearbeid - der deltagerne også deler egne erfaringer.

Kurset har følgende temaer:

Motivasjon i typiske flate strukturer
Hva motiverer og hvordan forstå egne og andres motivasjonsfaktorer?

Selvledelse
Sette mål ut fra egne visjoner, mål og verdier sikrer gjennomføring.

Hvordan støtte leder og kolleger
Oppnå egne mål og forstå andres utfordringer og bidra til måloppnåelse.

Nettverksbygging
Nettverksbygging – for kompetansedeling med raskere og bedre løsninger.

Kommunikasjonsutfordringer og -muligheter
Konkrete verktøy for kommunikasjon

Tilbakemelding som verktøy for personlig vekst
Evne å motta og gi støttende og konstruktiv tilbakemelding

Team eller et prosjekt
Vi ser på forskjeller og når benytte hva.

Effekten av det gode team
Hvordan bygge et team. Hvordan holde et team aktivt

Teammodeller
Vi ser på klassiske teammodeller og fasene for å bygge teamet

Fallgruver for team
Hva er de klassiske ting som gjøres feil i teambygging

Endre adferd
Hvordan endre adferd på personer i teamet

Varighet
2 dager, kl. 09:00-16:00

Kursinstruktør 
Petter Bakken har bred og solid kompetanse innen ledelse og salg. Han har ledererfaring fra Forsvaret og erfaring fra utallige service-, salgs- og lederstillinger i Hewlett-Packard. I sine mange år hos HP har Petter utviklet og holdt intern opplæring av selgere og ledere, både i Norge og internasjonalt. Som kursleder har Petter gjort stor suksess, og han har sertifisert og videreutdannet seg innen mange ulike felt, blant annet endringsledelse (fra Prosci) og High Performance Leadership (fra BI). Han er også sertifisert coach, utdannet ved Erickson Coaching. Han har gjennomført veiledning av en rekke team og grupper, ofte med team bestående av medlemmer fra ulike land og kulturer. Petter har også lang erfaring med å lede og veilede store og komplekse organisasjoner i endring, og har drevet omstillingsprosesser både i Akershus Universitetssykehus, Forsvaret og Jernbaneverket. Fra 2010 har han jobbet med kurs på alle nivåer for en rekke kunder i Norge. Petter er kjent for et høyt energinivå og høy involvering av deltakerne på sine kurs.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!