Certified Scrum Master CSM

Duration
2 day(s)
Price
14 900
Instructor
Kurt Nielsen

Kurt Nielsen har lang erfaring med ledelse og coaching av IT-profesjonelle. Kurt har ledet software selskaper, aktivt jobbet som prosjektleder og Scrum master i store prosjekter. Han kombinerer kommersielle, tekniske og menneskelige ressursers syn på software design og løsninger for å oppnå en maksimal forretningsverdi for prosjektene.

Kurt holder de fleste av våre kurs i Scrum og han får alltid gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Noe av de gode tilbakemeldingene går også på at Kurt er flink til å ta eksempler fra det nordiske marked og prosjekter. Kurt kommer fra Danmark og kurset kan enten kjøres på dansk/norsk eller engelsk.

Content

NB! Kurset 22.-23. juni gjennomføres på engelsk.

Hva er Scrum?
Scrum er en smidig (agile), dynamisk og resultatdrevet prosjektmetodikk som brukes i utvikling av programvare. Scrum kan også brukes i utvikling av organisasjoner, eller for å realisere komplekse prosjekter f.eks. innenfor markedsføring eller salg. Selve ordet Scrum er hentet fra rugby – laget samles skulder mot skulder for å vinne tilbake ballen. Teambygging og selvorganisering er fundamentet i Scrum.

I Scrum er det tre roller; ScrumMaster, Product Owner og Team.

Product Owner fokuserer på det strategiske, og på å prioritere “hva” vi skal
utføre og levere, det som gir den beste verdavkastningen.

Teamet fokuserer på det taktiske, “hvordan” vi utfører oppgavene og leverer
leveransene med høy kvalitet og effektivitet.

Scrum Master er nøkkelpersonen i scrumprosessen. 

ScrumMaster fokuserer på alt det operasjonelle, at alle arbeider sammen på den måten som er avtalt, at Scrumprosessen blir fulgt, og at alle utfører det de har forpliktet seg til å gjøre. ScrumMasteren coacher og veileder alle involverte i forståelsen av Scrum, for å få maksimalt utbytte av deres innsats.

ScrumMaster er også den som arbeider med å fjerne alle hindringer som måtte oppstå i arbeidet. Alt det uventede som oppstår forsøker ScrumMaster å skjerme Teamet for. SrumMaster beskytter også Teamet mot å bli trukket inn i annet arbeide enn deres primære oppgaver, og sørger for at de ikke blir unødvendig forstyrret.

En ScrumMaster jobber utrettelig for å fjerne de tingene som bremser fremdriften, og for å vise organisasjonen den beste veien frem til en kultur som er basert på konstant forbedring.

På våre Certified ScrumMaster kurs vil vår Certified Scrum Trainer gi deltagerne en oversikt over alle detaljene i Scrum, sette de i stand til å delta ved implementeringen av Scrum, og til å ta rollen som ScrumMaster med selvtillit.

Hilsen fra fornøyd deltaker:
 
“Takk for et  utrolig godt kurs -  jeg kan ikke huske å ha vært på et så inspirerende og engasjerende kurs noensinne! Kurt Nielsen har en flott evne til å formidle erfaringer og kunnskap til andre.

Ingen problemer å ta  CSM-eksamen etter et  så lærerikt kurs! “

Per Ejnar Thomsen, IT Project Manager, Aibel
 
Kursvarighet
Kl. 09.00-17.00 begge dager.
 

What can you achieve from a Certified ScrumMaster course?
Our experienced Certified ScrumTrainers will teach you how Scrum works and take you through the Scrum flow. They also help you understand the different roles involved in Scrum and show you planning techniques that can be used in order to run Scrum teams successfully. The training involves hands on experience as well as integrated exercises in order to help you achieve the mind shift required to implement Scrum successfully.
 
Prepare yourself for a two day long roller coaster ride full of creativity and emotion!
 
This hands-on, interactive two-day course will teach you:
• How to be an effective Scrum Master
• Improve teamwork
• Launch products sooner
• Improve engineering practices to deliver high-quality products

Course Description
Upon successful completion of this course, each participant will be enrolled as a Certified Scrum Master, which includes a one-year Scrum Alliance membership, where additional ScrumMaster-only material and information is available. Attendees will receive a bound copy of the training materials.

Certification
After completing your CSM course, you’ll receive an email from the Scrum Alliance, which includes a link to the Scrum Alliance website and instructions for creating your profile. Create your online profile and click the Exam link under the Pending Exams section. Then click OK to begin (you should view the tutorial before starting the exam; it will show you how to use the online test application). 

Audience
Applicable to all levels and roles including Managers, Designers, Developers, Testers, Executives, Project Managers and IT. No prior knowledge of Scrum or Agile methods is required although some prior reading is recommended. We will send information to all participants in advance.
 
Class Agenda

Introduction:
• Overview of Methodologies
• Exercise; empirical learning
• Agile Manifesto
• Agile Values
• History of Scrum
• Exercise: The offsite customer

Scrum 101:
• Scrum Overview
• Roles and responsibilities
• Scrum team
• Product Owner
• ScrumMaster

Requirements Management:
• One-pager
• Product Backlog creation
• User Stories (requirements)
• Exercise: User Story writing

Scrum In-depth
• The Sprint
• Sprint Planning
• Exercise: Sprint Planning
• Tracking Progress
• Daily Scrum
• Exercise: Running a Daily meeting
• Sprint Review
• Sprint Retrospective

The ScrumMaster role
Exercise: Great ScrumMaster scenarios
Exercise: Scrum simulation
 
Optional modules:
• Scaling Scrum
• Distributed Scrum