Kurs i prosjektarbeid

Målet med kurset er at du skal bli tryggere på hva som forventes av deg, og hva du må kjenne til for å kunne gjøre en god jobb i prosjektet. Dette kurset egner seg meget godt som bedriftsinternt kurs.

Duration
2 day(s)
Price
11 500

Content

Jobbe i prosjekt - hva nå?
De fleste av oss vil på ett eller annet tidspunkt bli bedt om å være med i et prosjekt. Som regel blir du kastet inn i det, og må plutselig forholde deg til både prosjektarbeidet og den egentlige jobben din.

Målgruppe
Dette kurset er beregnet på deg som ikke har prosjektlederansvaret, men som er bidragsyter på ditt fagfelt inn i det totale prosjektresultatet. Vi gir deg en rammeforståelse og en bevissthet på hva som forventes av deg.

Agenda

Dag 1
Hvorfor er prosjekter en bedre måte å jobbe på?
o Hvem er interessenter i prosjektet, hvem skal du forholde deg til – på hvilken måte?
o Hvilket ambisjonsnivå har dere -  hvilke prioriteringer gjelder?
Mål og planlegging
o Hva er din rolle i dette?
o Hvilket ansvar har du for en god planlegging

Dag 2
Prosjektorganisering
o Hvorfor og hvordan er det annerledes?
o Tilhørighet i et team som ikke jobber i prosjektet på full tid
o Hva innebærer din rolle, og hva kan du forvente av de rundt deg?
Prosjektgjennomføringen
o Hva gjør du når planen er for ambisiøs?
o Hvordan løser du tidsklemma?

Pedagogisk opplegg
Dette kurset bygges opp som en praktisk workshop, hvor dere får jobbe konkret med reelle utfordringer fra ulike prosjekter. Dine egne utfordringer blir grunnlaget for å jobbe frem en konkret plan for implementering