Kvalitetssikring av softwareprosjekter

Lær hva som skal til for å levere dobbelt så raskt til halve prisen

Duration
2 day(s)
Price
14 900
Instructor
Kai og Tom Gilb

Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb begge anerkjente fagpersoner innen kvalitetssikring av softwareprosjekter nasjonalt og internasjonalt. De er et entusiastisk og dynamisk far og sønn-lag som alltid sørger for at du som kursdeltaker får en interessant og høyaktuell læreopplevelse. 

De holder kurs over hele verden innen sitt fagfelt. De er konsulenter for mange internasjonale tungvektere innen IT, er foreleser ved universiteter, høgskoler og store konferanser både i inn- og utland og de skriver artikler og fagbøker. I 2012 ble Tom Gilb tildelt utmerkelsen "Honorary Fellow of the British Computer Society". 

De har utviklet flere kjente metoder og teknikker innen kvalitetssikring og den første boken på emnet "software inspection" kom i 1993 – nå trykt opp 14 ganger.

Content

Dag 1
AGENDA: Praktiske metoder for kartlegging og kvantifisering av kvalitet

Interessent kvaliteter
- Analyse og spesifisering av interessent kvaliteter

Kvantifisering av kvaliteter
- Alle kvalitetskrav trenger å kvantifiseres for å kartlegge alle kvalitetsdimensjonene

Kvalitet ved engineering
- Design kvalitet inn, ikke prøv å teste det inn!
- Hvordan finne tekniske løsninger som skaper ønskede kvalitetsnivåer

Verdi estimeringstabeller
- Ett praktisk verktøy for å håndtere og prioritere flere kvaliteter, ressurser, og flere arkitekt løsninger kvantifisert


Kvantifiserte kvalitets kriterier for inngang og utgangs prosesser

Kontinuerlig kvalitets levering
- Ett viktig steg foran standard smidig ved fokus på kontinuerlig levering av kvalitet
- The Unity Method (111111) for å dele opp arkitektur i inkrementer av kvalitet

Kvantifisering av krav til oppetid
- Flyttbarhet, tilgjengelighet, tilpassningshet


Dag 2:
AGENDA: Agile Inspection Leader – smidig kvalitetssikring i praksis

I løpet av denne kursdagen går vi dypere inn på hvordan du i praksis planlegger, gjennomfører og følger opp en smidig kvalitetssikringsprosess.

  • Hvordan raskt måle og finne feil i spesifikasjoner og prosjektdokumenter
  • Hvordan du kan bruke måleresultater for å sikre at dokumentene er korrekte med hensyn på økonomiske krav og viktige tidsfrister/milepæler
  • Hvordan måle kvaliteten på et dokument ved hjelp av sjekklister, spesifiseringsregler, prosedyrer, og numeriske inngang- og utgangskriterier
  • Hvordan rydde opp i allerede eksisterende dokumenter for å reduserer feilraten, spare kostnader og tid, og øke kvaliteten
  • Learning by doing: Hvordan bruke systematiske tilbakemeldinger underveis i kravspesifikasjonsprosessen for å levere dokumentasjon med klare og tydelige testkriteria
  • Praktiske metoder og verktøy for å skrive dokumentasjon som danner et godt grunnlag for design og test av softwaresystemer av høy kvalitet, til avtalt tid og under budsjett