Innføring i Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket.

Duration
1 day(s)
Price
3 500

Prerequsites

For å få best utbytte, anbefaler vi  å ha gjennomgått Difi sitt e-læringskurs ”Finn veien”. Dette er 6 moduler à 10 minutter, som loser deg gjennom Prosjektveiviseren.

Content

Bouvet tilbyr nå et intensivt 1-dags kurs i praktisk bruk av Prosjektveiviseren. I samarbeid med Difi har vi utviklet et kursmateriell som tar deg gjennom faser og beslutningspunkter for at du skal sikre gevinstrealisering av prosjektene dine. 

 

Målgruppe
Prosjektledere og prosjekteiere av prosjektmetodikken i offentlig virksomhet. I tillegg er kurset også nyttig for øvrige prosjektmedarbeidere som har behov for kunnskap om Prosjektveiviseren.

Kursinnhold

Hvorfor
Det sentrale spørsmålet i PRINCE2® og Prosjektveiviseren er hvorfor. Det er stort fokus på hensikten til prosjektet, det som er begrunnelsen for prosjektet. Vi gjennomgår hvordan man bygger et Business Case som sikrer vellykket oppstart, gjennomføring og gevinstrealisering.

Faser
Hva skjer i prosjektet, og hva skjer i forkant? Prosjektet ligger mellom Konsept og Realisering – hvordan gjøres dette i praksis? Hva skjer i beslutningspunktene? Vi gjennomgår faser, roller og beslutningspunkter slik at du kan ta styring i eget prosjekt.

Dokumenter
Dokumentbiblioteket er et omfattende og nyttig hjelpemiddel. Vi viser deg de viktigste dokumentene og hvordan du bruker dem i praksis.

Prosjektveiviseren og PRINCE2
Vi viser deg hvordan Veiviseren bygger på de sentrale elementene i PRINCE2. Ett av prinsippene i PRINCE2 er ”tilpasning til prosjektets omgivelser”. Prosjektveiviseren er tilpasset modell som oppfyller kriteriene til et PRINCE2 prosjekt. Du vil få se hvorfor det er nyttig å ha PRINCE2 sertifisering for å bruke Veiviseren.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et klasseromskurs med en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og plenumsdiskusjon.


Bedriftsinternt kurs
Kurset passer veldig godt som et bedriftsinternt kurs for virksomheten din, i deres egne lokaler. Fordelen er at flere ansatte kan delta samtidig og kurset kan tilpasses din virksomhets behov.


Kort om Prosjektveiviseren

  • Prosjektveiviseren beskriver et sett med faser som prosjekter skal gjennom, med angitte beslutningspunkter
  • Den dekker hele prosessen fra prosjektets konseptfase, planlegging til overlevering og avslutning, samt realisering av gevinster

  • Prosjektveiviseren er en tilpasning av PRINCE2® til IKT prosjekter i offentlige virksomheter i Norge. Dette innebærer blant annet at gjeldende felles offentlige føringer er tatt inn i rammeverket. Les mer om Prosjektveiviseren her.