PRINCE2® Foundation

I dette kurset vil du få en god forståelse for filosofien bak PRINCE2. Du vil lære metodens grunnleggende prinsipper og tema samt de ledelses- og styringsprosesser som tar et prosjekt fra start til mål. Kurset forbereder deg til sertifiseringseksamen på Foundation-nivå. Kursets varighet er tre dager og avsluttes med en sertifiseringseksamen.

Duration
3 day(s)
Price
11 900
Goals

Målet med kurset er å gi deg en forståelse for filosofien bak PRINCE2. Metodens grunnleggende prinsipper og tema samt de ledelses- og styringsprosesser som tar et prosjekt fra start til mål. Kurset forbereder deg til sertifiseringseksamen på Foundation-nivå. Kurset holdes på norsk. 

Instructor
Svein Kvinnsland

Svein har lang erfaring i å utvikle og holde kurs og workshops i prosjektledelse, alt fra grunnleggende struktur til lederskapsutfordringer og kommunikasjon, til sertifiseringskurs innen PRINCE2 metodikken.

Svein har jobbet med prosjektledelse i store og små prosjekter i over 25 år, og har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter innen IT, opplæring, organisasjons- og lederutvikling, samt Bygg og anlegg.

Sveins styrke er å tilpasse kurs og workshop til ulike prosjektsituasjoner som måtte dukke opp, og hele tiden gi kursdeltakerne konkrete innspill på problemstillinger som oppstår i praksis.

Svein er sertifisert PRINCE2® Practitioner, PMP (Project Management Professional) og ITIL Foundation.

Content

Kursdato: 2. - 4 mai, engelsk kursmateriell og engelsk eksamen
Kursdato: 6. - 8. juni, norsk kursmateriell og norsk eksamen
Kursdato: 28. - 30. august, engelsk kursmateriell og engelsk eksamen. Kurset undervises på engelsk.
Kursdato: 25. - 27. september, norsk kursmateriell og norsk eksamen
Kursdato: 23. - 25. oktober, engelsk kursmateriell og engelsk eksamen
Kursdato: 20. - 22. november, norsk kursmateriell og norsk eksamen
Kursdato: 11. - 13. desember, engelsk kursmateriell og engelsk eksamen


Hva er PRINCE2®?

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. Metoden består av syv prosesser som beskriver de aktiviteter som kreves for å styre, lede og gjennomføre et vellykket prosjekt. Beskrivelsen av prosessene veileder prosjektet gjennom hele dets livssyklus, fra oppstart, gjennomføring og leveranse til avslutning.

 

 

 

PRINCE2 Foundation
Målet med kurset er å gideg en forståelse for filosofien bak PRINCE2. Metodens grunnleggende prinsipper og tema samt de ledelses- og styringsprosesser som tar et prosjekt fra start til mål. Kurset forbereder deg til sertifiseringseksamen på Foundation-nivå. Kursets varighet er tre dager og avsluttes med en sertifiseringseksamen.

Grunnleggende prinsipper
Et mål med PRINCE2 er å tilby en metode som kan tilpasses uavhengig av prosjektets: størrelse, type, organisasjon, geografi og kultur. Dette er mulig på grunn av at PRINCE2 er prinsipp-basert. Prinsippene baseres på erfaring fra faktiske prosjekter som har blitt gjennomført de siste 25 årene.

Prinsippene karakteriseres av at de er:
- universale og kan tilpasses alle prosjekter
- blitt benyttet i praksis gjennom mange år
- styrkende for den som bruker metoden ettersom de får økt selvtillit og evne til å utforme ledelse og kontroll av et prosjekt.

PRINCE2 temaer beskriver aspekter/sider av prosjektledelse som kontinuerlig må adresseres under ett prosjekts livssyklus. En prosjektleder som følger metodens tema nøye vil kunne oppfylle sin rolle på en profesjonell måte.

PRINCE2 temaer består av:

- Business Case
- Organisering
- Kvalitet
- Planlegging
- Risiko
- Endringshåndtering
- Status og oppfølging

En av styrkene med PRINCE2 er hvordan temaene er integrert. I PRINCE2 er hvert tema nøye utformet for kunne passe til de andre.

Kursforberedelser
Ca. 2 uker før kursstart vil vi sende deg kursboken "Managing Successful Projects with PRINCE2" samt study-guide.
Kurset er intensivt og eksamensrettet. Det krever at du forbereder deg i forkant av og under kurset for å lykkes med sertifiseringen. Hvor mye tid du legger i forstudiet avhenger naturligvis av dine forkunnskaper og kjennskap til metoden.  Vi anbefaler at du setter av minimum 5 timer i forkant av kurset til å gjøre deg kjent med kursmateriellet. Vi anbefaler også at du setter av ca. 4 timer på kveldsarbeid under kursdagene.

 

Sertifisering
Eksamen gjennomføres om ettermiddagen siste kursdag. Sertifiseringen er ikke inklusive i kurset og velges som et tilvalg ved påmelding. Dette må oppgis i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet. Prisen for en PRINCE2 Foundation sertifisering er kr. 2.200,- + mva. Tilbakemelding om reslutat gis av APMG.

Vi gir deg sertifiseringsgaranti. Består du ikke på første forsøk får du andre forsøk gratis.

Eksamen består av 75 multiple-choice spørsmål. For å bestå testen må du oppnå 50% rett svar. Ingen hjelpemidler er tillatt. Sertifiseringen er internettbasert og gjøres online. Makstid for testen er 60 minutter, du får 15 minutter ekstra dersom du ikke har engelsk som morsmål. Du må ha bestått Foundationtesten for å ta Practitionertesten. 

Bedriftsinternt kurs
Dette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. Ta kontakt for mer informasjon og et tilbud nina.sether@bouvet.no

Et lærerikt kurs som svarte til forventningene.

Kursinstruktøren kunne stoffet veldig godt og presenterte det vi skulle lære på en variert og enga
sjerende måte. Jeg vil få nytte av teorien i jobben min som prosjektleder.

Jeg opplevde Bouvet som en profesjonell kursleverandør."

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.