Installasjon og konfigurering av en Linux Server

Kurset gir en innføring i administrasjon av en Linux-server, Vi bruker Ubuntu server-utgaven i kurset, men andre server-distroer (Suse, Red Hat/Centos e.l.) kan også brukes etter ønske.

Duration
3 day(s)
Price
14 500
Goals

Etter endt kurs skal deltakerne kunne installere og konfigurere en Linux-server, samt utføre grunnleggende systemadministrasjonsoppgaver med grafiske og terminal-baserte verktøy. Kurset gir en innføring i oppsett og administrasjon av ulike tjenester på UNIX/Linux, så som opsett av en webserver med Apache, MySQL og PHP, Java applikasjonsserver (Tomcat) etc. Bruk av terminalbaserte verktøy og web-baserte grensesnitt for serveradministrasjon gjennomgås og benyttes i praktiske oppgaver underveis. Kurset er basert på Ubuntu (Debian), men tar også opp hvordan ting gjøres i andre distribusjoner. (Centos / Fedora Server kan benyttes etter ønske)

Instructor
Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.  

Prerequsites

Kurset er et introduksjonskurs som ikke krever annet enn generelt gode data-kunnskaper.

Content

Kurset gir en innføring i administrasjon av en Linux-server, Vi bruker Ubuntu server-utgaven i kurset, men andre server-distroer (Suse, Red Hat/Centos e.l.) kan også brukes etter ønske.

Kurset passer for de som vil ha en introduksjon til Linux-servere - inkludert installasjon og konfigurering av web-servere, java applikasjonsservere, database-servere o.l. 

Agenda

• Gjennomgang av Linux Filsystem og server-arkitektur,
• Bruk av de vanligste skall-verktøyene (GREP, FIND/LOCATE, DF, FREE, MOUNT, TOP osv)
• Konfigurering og bruk av SSH server og klient (scp, sftp, passordløse innlogginger etc)
• Pakkesystemet i Debian - Apt, Aptitude og dpkg (evt. Red Hat / Centos / Fedora - YUM / DNF og RPM)
• Apache2 webserver med PHP
• Tomcat applikasjonsserver 
• Installasjon og konfigurering av MySQL / MariaDB / PostgreSQL databaseserver 
• Loggsjekking med logwatch og cron
• Enkel skallskripting - skripting for generelle sysadmin-oppgaver
• Sikkerhetssjekker med chkrootkit, nmap etc.
• Backup og Restore med TAR , GZIP o.l.
• Dokumentasjon - Rutebook, man, info, yelp etc.

Læremateriell
Mark G. Sobell: Ubuntu Linux eller tilsvarende, samt online kursmateriell på norsk.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no