Praktisk anvendelse av Sparx Enterprise Architect

Dette er et todagers kurs som dekker både grunnleggende og avansert bruk av verktøyet, og viser hvordan det understøtter modellering av diverse aspekter innen Enterprise Architecture. Kurset kombinerer teori og praksis gjennom individuelle case øvelser. Som kursdeltaler oppfordres du til å komme med spesifikke problemstillinger du ønsker å få belyst.

Duration
2 day(s)
Price
12 500
Goals

Målet med kurset er å gi deg kunnskap og erfaring du har behov for å på egenhånd kunne bruke verktøyet for å understøtte bedriften din sine spesifikke behov.

Content

Sparx Enterprise Architect et av verdens, og Norges, mest brukte verktøy for modellering, visualisering, publisering og design av arkitekturer. Verktøyet støtter bruk og tilpasning av en rekke modelleringsstandarder, deriblant UML, TOGAF / Archimate, BPMN og Entity-Relationship i tillegg til avansert publiserings- automatiserings-, og datautvekslingsfunksjonalitet.

Enterprise Architect er en robust og effektiv plattform for planlegging, gjennomføring, styring og formidling av endringer i komplekse omgivelser.

Etter kurset skal du kunne:

 • Navigere i verktøyets grafiske grensesnitt
 • Med ulike teknikker forstå hvordan modeller kan bygges med et moderne verktøy
 • Foreta analyser på ulike nivåer i modelleringen
 • Kunne generere bra dokumentasjon med rikt innhold
 • Forstå muligheter for å tilpasse verktøyet til spesifikke behov
 • Ha innblikk i muligheter for integrasjon med andre verktøy

Forkunnskaper og målgrupper
Kurset retter seg mot du som arbeider med kravhåndtering, er arkitekt, utvikler eller program/prosjektleder  innen forretning, virksomhet og IT.
Det er en fordel om du kjenner til Archimate.

Lisenser
Du får en Trial-licens i Sparx Enterprise Architect for installasjon på egen PC. Øvningoppgavene gjennomføres med fordel på din egen medbragte laptop. Ved behov kan vi tilby låne PC med Sparx Enterprise Architect under kurset, gi oss beskjed dersom du har behov for det.

Kursmateriell
Du får utdelt et kompendium med kursmateriell samt det scenario som skal modelleres.

Pedagogisk opplegg
Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praksis ved bruk av verktøyet.  Som deltaker oppfordres du til å komme med spesifikke problemstillinger du ønsker å få belyst.

Introduksjon til Enterprisearkitektur - verktøy

 • Hva er Enterprise Architect?
 • Behovet og fordelen med Enterprise Architect
 • Typer av arkitektur og relevante notationsstandarder
 • Hvorfor modellere?
 • Hvorfor et verktøy?

Introduksjon til Sparx Enterprise Architect

 • Lisenstyper og muligheter for oppsett av EA 
  •  Flytende og lokale lisenser
  •  Fil eller databasebasert. Lokal eller cloud
  •  Reusable assets
 • MDG teknologier Sparx Enterprise Architects kobling til omverdenen
 • Grunnleggende funksjoner
 • Introduksjon til grensesnittet
 • Sikkerhet og locking

Virksomhetsarkitektur

 • Hva er virksomhetsarkitektur: Mål, aspekter og standarder
 • Hvordan modelleres virksomhetsarkitektur?
 • En kort oversikt over TOGAF og Archimate

Forretningsarkitektur

 • Hva er en forretningsarkitektur?
 • Hvordan kan forretningsarkitetruen modelleres?
 • Tjenester, grensesnitt og funksjoner
 • Prosesser

Informasjonssystemarkitektur

 • Domenemodellering
 • Entity Relationship (databasespesifikk)

Applikasjonsarkitektur

 • IT tjenester og funksjoner
 • Applikasjoner og grensesnitt

Teknologiarkitektur

 • Infrastruktur / plattformtjenester og funksjoner
 • Komponenter og grensesnitt

Modellering av endringsbehov

 • Interessenter
 • Drivere og assessments
 • Mål og krav

Modellering av endringsgjennomføring

 • Plattformer og transisjoner
 • Prosjekter, programmer, og endringspakker
 • Gap analyse og heat maps

Sporbarhet i Sparx Enterprise Architect

 • Sporbarhet fra krav till realisering
 • Relasjonsmatriser
 • Granskningsfunksjon (audit)

Inn og Ut i Sparx Enterprise Architect

 • Hvordan lages en RTF dokumentasjon i Sparx Enterprise Architect?
 • Hvordan lages en HTML-dokumentasjon i Sparx Enterprise Architect?
 • Modellinformasjon via XMI

Tilpasning av EA til egne behov

 • Skripting og automatisering
 • UML profiler og MDG pakker
 • Templates

Integrasjon med andre verktøy

 • JIRA og Confluence
 • Andre UML verktøy
 • Gjennom skripting

 

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig
Send me an email!